ഓണക്കാഴ്ചകൾ പകർത്തൂ - Onam Photo Contest 2016


Home >> Events >> ഓണക്കാഴ്ചകൾ പകർത്തൂ - Onam Photo Contest 2016

Dhishna In association with TechnoparkToday launches the biggest Techie Talent Hunt – Techie Style Icon.

Dhishna In association with TechnoparkToday launches.TECHIE STYLE ICON.

Dhishna In association with TechnoparkToday launches the biggest Techie Talent Hunt – Techie Style Icon. 

ഓണക്കാഴ്ചകൾ പകർത്തൂ - Onam Photo Contest 2016

- ഓണക്കാഴ്ചകൾ പകർത്തൂ - Onam Photo Contest 2016

ഓണക്കാഴ്ചകൾ പകർത്തൂ ടെക്‌നോപാർക് ടുഡേ - ഓ വീ എം ഇന്ത്യ ഓണം 2016 ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂ..!!


ഓണക്കാഴ്ചകൾ പകർത്തൂ ടെക്‌നോപാർക് ടുഡേ - ഓ വീ എം ഇന്ത്യ ഓണം 2016 ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂ..!!  

പൂക്കളം, മാവേലി, ഓണസദ്യ, പുലികളി തുടങ്ങി ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  മൊബൈൽ ഫോണിലോ കാമറയിലോ നിങ്ങൾ പകർത്തിയ ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രം മത്സരത്തിന് അയക്കാം.   ചിത്രങ്ങൾ ടെക്നോപാർക് ടുഡേ ഫേസ്ബുക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും.  ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് നേടുന്ന രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾക്ക്  മൂവീ പ്രൊമോഷൻ കമ്പനിയായ ഓ വീ എം ഇന്ത്യ നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും.  ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്തംബർ 15.
Email:  technoparktoday@gmail.com
Subject line:  Onam Photo Contest 2016
Open for all techies..!!!

ഓണക്കാഴ്ചകൾ പകർത്തൂ  - Onam Photo Contest 2016

Best Reader's Review


ovm india advertisement
Malayalam movieTamil films Kannada cinema Malayalam filmsTelugu filmsKannada filmsMalayalam cinemaTamil moviesTamil cinemaTelugu moviesKannada moviesTelugu cinema

Malayalam movie

Tamil films

Kannada cinema

Malayalam films

Telugu films

Kannada films

Malayalam cinema

Tamil movies

Tamil cinema

Telugu movies

Kannada movies

Telugu cinema

Film promotion,Tamil film promotion, Malayalam movie promotion Cinema news.

© Copyiright 2018 - OVM India